Search
Close this search box.

מאושר במערכת הגפ"ן מס' 40093

מסלולי רכישה

חבילת היכרות

169 חודשי
 • חבילה כוללת שם משתמש אחד.
 • ניתן להזין עד שלושה תלמידים.
 • ליווי ותמיכה: בעזרת מאגר מידע וערוץ הסרטונים באתר
 • החבילה ניתנת לשימוש ל-3
  חודשים מיום הרכישה.

חבילה שנתית

לבתי ספר
3000 ניתן לשלם דרך מערכת הגפ"ן מס' תוכנית 40093
 • חבילה רחבה המאפשרת לכל צוות ביה"ס להשתמש ב-Edvise.
 • ניתן להזין תלמידים ללא הגבלה.
 • ליווי ותמיכה:
  מפגש פתיחה והדרכה עם צוות ביה"ס (בזום)
  הזמנה להצטרפות לקהילת מורים של Edvise.
  בעזרת מאגר מידע וערוץ הסרטונים באתר
 • מנוי שנתי לשנה בודדת, מסתיים בסוף שנת הלימודים ב31/8.

חבילה מומלצת (3 שנים)

לבתי ספר
8750 ניתן לשלם דרך מערכת הגפ"ן מס' תוכנית 40093
 • חבילה רחבה המאפשרת לכל צוות ביה"ס להשתמש ב-Edvise ולרכוש הטמעה מיטבית
 • ניתן להזין תלמידים ללא הגבלה.
 • ליווי ותמיכה:
  מפגש פתיחה והדרכה עם צוות ביה"ס (בזום)
  הזמנה להצטרפות לקהילת מורים של Edvise.
  בעזרת מאגר מידע וערוץ הסרטונים באתר
 • מנוי ל3 שנים. מסתיים בסוף השנת הלימודים השלישית ב31/8.
 • הטמעה מיטבית של כלי העבודה של Edvise בביה"ס.
 • התמקצעות והרגלי עבודה מתקדמים של צוות המורים.
 • המידע האישי נשמר ב Edvise משנה לשנה.
מומלץ!