Search
Close this search box.

מאושר במערכת הגפ"ן מס' 40093

מסכמים שנה תשפ"ד

במיוחד בתקופה מורכבת התלמידים זקוקים ליד מכוונת .

זה הזמן להודות לכם המורים והמורות על השותפות לבניית תהליכי עבודה משמעותיים עם תלמידיכם.

התחדשנו באתר חדש יפיפה ונוח לשימוש.

הרחבנו את היכולות של המפה התפקודית להכרות מעמיקה.

מסלולי רכישה חדשים עבור הורים ומורים לשימוש בודד והתייעצות מקצועית רחבה.

ממשיכים יחד

סיימת לקרוא את המאמר!

מוזמנים להמשיך למאמרים הבאים

מכירים מישהו שזה יכול לעניין אותו? שתפו >