Search
Close this search box.

מאושר במערכת הגפ"ן מס' 40093

מתרגשים לקראת העלאת האתר החדש…..

לאחר חודשים רבים של אפיון ועיצוב חדש ל Edvise עם פדות ליברמן המוכשרת ויוסף טרבלסי מפתח האתרים🏅🏅

בישורת האחרונה להעלאת האתר החדש👏🏻👏🏻👏🏻

🪄 מערכת Edvise – מזהה את יכולות התלמיד ומרכיבה עבורו חליפה אישית✨

סיימת לקרוא את המאמר!

מוזמנים להמשיך למאמרים הבאים

מכירים מישהו שזה יכול לעניין אותו? שתפו >