Search
Close this search box.

מאושר במערכת הגפ"ן מס' 40093

Edvise בריאיון ל"חדשנות טכנולוגית בחינוך"

שלום חברים, אני רוצה להציג את עצמי שמי ענת אשור– יזמת, מורה ומדריכת שילוב וותיקה ומאבחנת דידקטית.

המיזם של", "Edvise" -מערכת לדיוק חינוכי המסייעת באיתור מוקדם ויצירת מענה מדויק לכל תלמיד בעל קשיים במערכת החינוך.

ונסביר קצת יותר . המערכת מאפשרת להנפיק תוכנית עבודה מדויקת לתלמיד עבור צוות ההוראה להפעלה בכיתה . היתרון הגדול יותר של המיזם מעבר לעזרה הנקודתית היא ביצירת צוותי הוראה מקצועיים המצמצמת באופן משמעותי את מס' התלמידים המתקשים. כי לרוב המקרים הם קלים וצוות הוראה מנוסה ומדוייק יוכל לתת מענה מיידי.

השנה מתחילים פיילוט בשישה בתי ספר.

הפיתוח הטכנולוגי הסתיים ואנו בשלבים אחרונים לקבלת היתר ספקים.

סיימת לקרוא את המאמר!

מוזמנים להמשיך למאמרים הבאים