Search
Close this search box.

מאושר במערכת הגפ"ן מס' 40093

שיתוף פעולה עם מועצה איזורית שומרון 2021!

שמחה לבשר על שיתוף פעולה נפלא שנרקם עם מועצה אזורית שומרון

והעומד בראש בתי ספר יסודיים – מועצה אזורית שומרון ישי ניקרטין.

קול קורא יחודי ל Edvise לבתי הספר היסודיים במועצה.

כולל ליווי מקצועי דרך מרכז פסג"ה אריאל.

מוזמנים להצטרף (כי באמת מס' המקומות מוגבל)

סיימת לקרוא את המאמר!

מוזמנים להמשיך למאמרים הבאים