Search
Close this search box.

מאושר במערכת הגפ"ן מס' 40093

פורום סגנים ומ"מ ראשי הרשויות המקומיות.

השתלמות שנתית באילת לפורום סגנים ומ"מ ראשי הרשויות המקומיות.

חושפת את Edvise!!

מערכת טכנולוגית חדשנית המנפיקה מפה תפקודית ותוכנית עבודה אישית לתלמיד להפעלה בכיתה בחינוך הרגיל ע"י כל הצוות החינוכי.

אנשים מעניינים, שאלות רבות והתעניינות גדולה!

3/12/2019

סיימת לקרוא את המאמר!

מוזמנים להמשיך למאמרים הבאים

מכירים מישהו שזה יכול לעניין אותו? שתפו >