Search
Close this search box.

מאושר במערכת הגפ"ן מס' 40093

הצהרת נגישות – EDVISE

כללי

אנו שואפים לספק חווית שימוש מרבית באתר לכלל הציבור לרבות ציבור בעלי המוגבלויות, השקענו מאמצים רבים במטרה לאפשר, להקל ולייעל את השימוש באתר בדגש על צרכי ציבור זה. מאמצי התאמות הנגישות באתר שלנו בוצעו בהתאם לתקנה 35 בתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות) התשע"ג 2013, לתקן הישראלי ת"י 5568 המבוסס על הנחיות 2.0WCAG  ובכפוף לשינויים והתאמות שבוצעו במסמך התקן הישראלי. התאמת הנגישות נבדקה בדפדפנים המובילים בגרסאות האחרונות.

באתר מוצב תפריט הנגשה. לחיצה על התפריט מאפשרת פתיחת כפתורי ההנגשה.

האפשרויות בתפריט ההנגשה באתר

 • פתיחת תפריט ההנגשה באתר בעזרת מקשי המקלדת – CTRL + U;
 • הגדלת והקטנת תפריט ההנגשה;
 • היפוך הצבעים באתר;
 • שינוי הניגודיות באתר לניגודיות כהה;
 • שינוי הניגודיות באתר לניגודיות בהירה;
 • הדגשת הקישורים באתר;
 • הגדלת הטקסט באתר;
 • הקטנת הטקסט באתר;
 • ריווח הטקסט המוצג באתר בשלוש רמות – ריווח קל, ריווח בינוני וריווח כבד;
 • ביטול ההנפשות המוצגות באתר והפעלתן מחדש;
 • הסתרת התמונות המוצגות באתר;
 • תוסף תמיכה בדיסלקסיה;
 • הפיכת סמן העכבר לגדול;
 • מסכת קריאה;
 • מדריך קריאה;
 • הצגת תיאור במעבר עם העכבר על תמונות המוצגות באתר;
 • ריווח גובה שורות הטקסט באתר;
 • יישור הטקסט באתר לימין, לשמאל, למרכז ולרוחב מלא;
 • רוויה נמוכה;
 • רוויה גבוהה;
 • ללא רוויה;
 • איפוס הגדרות הנגישות;
 • העברת או הסתרת תפריט ההנגשה;
 • דיווח על בעיה בתפריט ההנגשה ואפשרויות ההנגשה.

הבהרה

חרף מאמצנו לאפשר גלישה באתר נגיש עבור כל דפי האתר, יתכן ויתגלו דפים באתר שטרם הונגשו, או שטרם נמצא הפתרון הטכנולוגי המתאים עבורם. אנו ממשיכים במאמצים לשפר את נגישות האתר, ככל האפשר, וזאת מתוך אמונה ומחויבות מוסרית לאפשר שימוש באתר לכלל האוכלוסייה לרבות אנשים עם מוגבלויות.

עוד יובהר כי המערכת בכתובת  www.app.edvise.plusאינה מונגשת. אתר זה מכיל את המערכת באמצעותה מסופקים השירותים לנרשם, והוא מיועד אך ורק לנרשמים אשר רכשו חבילת שירות. לבקשה פרטנית לביצוע התאמות נגישות למערכת יש לפנות אל אחראית הנגישות בהתאם לפרטים המוצגים להלן.

פרטי אחראית הנגישות

שם: ענת אשור;

כתובת דוא"ל: Anat1752@gmail.com;

טלפון: 052-8454140

נתקלתם בבעיה? ספרו לנו!

אנו משתדלים לשמור ולתחזק את האתר ברמה הטובה ביותר. במידה ומצאתם ו/או נתקלתם בקשיים בגלישה באתר או בקבלת שירות נגיש או לכל פנייה אחרת בנושא נגישות, ניתן לפנות אל אחראית הנגישות בהתאם לפרטים המוצגים למעלה. אנו נטפל בבעיה ונחזור אליכם בהקדם עם פרטים על טיפולה.

אין קבלת קהל.

כל הזכויות במסמך זה שמורות ואין להעתיק, לשכפל או להפיץ אותו.

עדכון אחרון: מאי 2024